Reģistrācija

 • Vārds *
 • Uzvārds *
 • Pirmslaulību uzvārds (ja pēc laulībām mainīts)
 •  

 •      

 • E-pasts *
 • Parole *
 • Parole atkārtoti *


 • Dzimšanas datums
 • Valsts
 • Dzīves/Dzimšanas vieta


 •  
 • Skype lietotājvārdsSkype name

Jēdzieni un nosacījumi.
boon.lv ir interneta portāls, kas piedāvā visiem interesentiem izveidot unikālu lietotāja profilu, lai veiktu dažāda veida aktivitātes, tai skaitā intelektuāla satura, un ar portāla starpniecību iespēju savstarpēji komunicēties. Portāla darbību organizē un koordinē SIA „Boons”, turpmāk tekstā „Boons”. Portāla boon.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla boon.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs. Boons ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas noteikumos un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā boon.lv. Portāla boon.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Boons drīkst mainīt noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma, tāpēc boon.lv lietotājiem tie jāpārskata portāla noteikumi 1(vienu) reizi mēnesī.


Portāla lietošanas nosacījumi.
Lai kļūtu par portāla boon.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla boon.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem, un katram lietotājam ir pienākums pārdomāt visu informāciju, kuru viņš publicē savā un savu radu izveidotajos profilos, portāla sadaļā „Ciltskoks”. Katram portāla boon.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Veidojot savas ģimenes ciltskoku portālā boon.lv lietotājiem ir tiesības izveidotajiem radiem, kuri ir attēloti ciltskokā, pievienot bildes un informāciju tikai par vēsturē reāli eksistējošām personām. Profilā ievietotajā fotogrāfijā reģistrētajam lietotājam ir jābūt skaidri redzamam un atpazīstamam. Lietotājs ir atbildīgs par visu informāciju, ko viņš ir ievietojis. Katrā portāla boon.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Boons nenes nekādu atbildību par radušās kļūdām, reģistrējot personas vai jeb kādām citām kļūdām, kas ir veidojušās veidojot vai apvienojot ciltskokus.
Aizliegts vērtēt bildes, video, spēles, mūziku, anekdotes vai atziņas ar programmu vai skripta palīdzību, kā arī aizliegts jebkādi ļaunprātīgi palielināt jebkurus portālā boon.lv esošos reitingus un profila punktus. Portālā boon.lv ir aizliegts reģistrēties kā t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla boon.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, Boons ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst. Katram reģistrētajam portāla boon.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla boon.lv piekļuves datus. Portāla boon.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla boon.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu. Aizliegts izmantot Boons komerciāliem mērķiem bez saskaņošanas ar Boons administrāciju. T.i. Nedrīkst: sūtīt reklāmas vēstules, piedalīties domubiedru grupās/forumos ar komerciāla satura informāciju, izmantot čatu komerciāliem mērķiem. Boons ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam boon.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to. Katrs portāla boon.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā boon.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
 1. Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 2. bildes, video un audio materiālus, kā arī tekstus, kuri ir pretrunā ar ētikas normām vai pretrunā ar Latvijas Valsts normatīvajiem aktiem vai starptautiskām konvencijām, kā arī citu autoru bildes bez saskaņošanas ar šo bilžu autoriem.
 3. informāciju, kura ir vulgāra, neētiska vai citādā veidā aizskaroša;
 4. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
 5. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 6. informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam), pavairojamās vēstules (chain letters), piramīdveida biznesa plānus (pyramid schemes) vai jebkāda cita veida uzmācīgus materiālus, izņemot tos apgabalus (piemēram, Tirgus), kas paredzētas šādiem nolūkiem;
 7. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 8. informāciju, kas veicina vai popularizē neatļautu kāda autortiesību aizsargāta darba kopiju, ieskaitot nelegālu datoru programmatūru tirdzniecību un izplatīšanu, nelegālās mūzikas lejupielādēšanu vai izplatīšanu.
 9. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
 10. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla boon.lv normālu darbību un drošību.
Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Boons ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz noteiktu laiku. Jebkurā gadījumā Boons nenes nekādu atbildību par portālā boon.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Boons nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Bez tam Boons nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla boon.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla boon.lv un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu. Ja portāla boon.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.


Papildus nosacījumi.
Boons, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla boon.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu boon.lv pieder tikai un vienīgi Boons. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Boons.
Portāls boon.lv, kā arī trešās puses var sniegt saites ar citām Pasaules tīmekļa vietām un resursiem. Tā kā Boons nekontrolē šīs vietas un resursus, lietotāji atzīst un piekrīt, ka Boons neatbild par šādu ārējo vietu un resursu pieejamību, un nesniedz un nav atbildīgs par jebkādu saturu, reklāmu, produktu vai citu materiālu, kas atrodas vai pieejami šādās vietās un resursos. Tāpat lietotāji atzīst un piekrītat, ka Boons nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas izraisīti vai iespējams izraisīti saistībā ar jebkāda šāda satura, preču vai pakalpojumu, kas pieejami šādā vietā vai resursā vai caur to, izmantošanu vai paļaušanos uz to.


Strīdu risināšanas iespējas.
Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Boons un portāla boon.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanas normatīvajiem aktiem.